PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

 

UVEDENIE PLYNOVÉHO KOTLA DO PREVÁDZKY RUŽOMBEROK

 

Protokol o uvedení do prevádzky je súčasťou "Návodu na montáž, obsluhu a údržbu plynových spotrebičov". Autorizovaný servisný technik uvedie spotrebič do prevádzky a vypíše daný protokol. Vypíše výrobné číslo výrobku z výrobného štítku, ktorý je nalepený na spotrebiči, názov spotrebiča a aktuálny dátum uvedenia do prevádzky. Je potrebné napísať aj presnú adresu miesta kde sa daný spotrebič nachádza a uvádza do prevádzky . Týmto spôsobom je zaistená podrobná evidencia kotlov v prevádzke a na základe týchto protokolov je daný spotrebič naďalej servisovaný pravidelne v priebehu roka v záručnej dobe, ale aj pozáručnej.