PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Bootstrap Slider

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ RUŽOMBEROK

 

Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení by mala byť podľa zákona. Odbornú prehliadku a skúšku môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, ktorá má príslušné oprávnenia

Rozsah prehliadok a skúšok:

VONKAJŠIA PREHLIADKA
- prehliadkou sa overuje celkový stav tlakového zariadenia v prevádzke 
VNÚTORNÁ PREHLIADKA
- prehliadkou sa zisťuje stav dostupných stien tlakového celku zariadenia a to vnútorného i vonkajšieho povrchu. Pri vykonávaní vnútornej prehliadky musí byť tlakové zariadenie spoľahlivo oddelené od ostatných tlakových zariadení
SKÚŠKA TESNOSTI
-overuje sa tesnosť tlakovej nádoby
TLAKOVÁ SKÚŠKA
- skúškou sa overuje, či je zariadenie pri skúšobnom pretlaku tesné a pevné

Najčastejšie nedostatky pri odborných skúškach tlakových zariadení:

 

- nedodržiavanie lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok
- nesprávne nastavené poistné ventily kotlov aj tlakových nádob
- nefunkčné tlakomery
- netesnosť armatúr - uzatváracie ventily, spätné klapky a pod.