PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Zverte Vašu domácnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

 

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV RUŽOMBEROK

 

Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení by mala byť podľa zákona. Odbornú prehliadku a skúšku môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, ktorá má príslušné oprávnenia.

Najčastejšími nedostatkami pri odborných prehliadkach plynových zariadení sú nefunkčné poistné ventily.Zoznam vykonávaných činností:

 

- vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika)

- kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov

- kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród

- kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín

- kontrola činnosti obehového čerpadla

- kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru

- kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
- kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému

- orientačná kontrola elektroinštalácie

- kontrola spaľovania, prípadné nastavenie

- kontrola havarijných stavov kotla

- kontrola uzatváracích ventilov zariadenia

- kontrola poistného ventilov zariadenia

- kontrola uniku CO zo zariadenia